ป้อมทิพย์


ป้อมทิพย์

Full Description


บจก. ป้อมทิพย์
กลุ่มผู้จัดจำหน่ายเบียร์ (กรุงเทพฯ)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

2194 เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

2194 Charoenkrung Rd., Watphrayakrai, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2291-9711

Fax

0-2289-4751

%d bloggers like this: