ป.ธนาเจริญเอ็นจิเนียริ่ง

ptj_pc@hotmail.com


ป.ธนาเจริญเอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


หจก. ป.ธนาเจริญเอ็นจิเนียริ่ง

  • จำหน่ายเครื่องสูบน้ำดี-น้ำเสีย
  • จำหน่ายมอเตอร์ไฟฟ้า


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

58 ตากสิน 37 ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

58 Taksin 37, Taksin Rd., Daokhanong, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2477-2287

Fax

0-2468-1980

%d bloggers like this: