พรพรหมเม็ททอล

pra776@ppm.co.th


พรพรหมเม็ททอล

Full Description


บมจ. พรพรหมเม็ททอล
จำหน่ายฉนวนยางป้องกันความร้อน-ความเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

229 อาคารพรพรหม นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

Address (English)

229 Pornprom Tower, Nakhonratchasima Rd., Dusit, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2628-6100, 0-2628-7535

Fax

0-2280-6289, 0-2281-0735

พรพรหมเม็ททอล

pra776@ppm.co.th


พรพรหมเม็ททอล

Full Description


บมจ. พรพรหมเม็ททอล
จำหน่ายทองเหลือง ทองแดง อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอยที่อยู่ (ภาษาไทย)

229 อาคารพรพรหม นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

Address (English)

229 Pornprom Tower, Nakhonratchasima Rd., Dusit, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2628-6100, 0-2628-7535

Fax

0-2280-6289, 0-2281-0735

%d bloggers like this: