พลาสติคและหีบห่อไทย

thaiplaspac@thaiplaspac.com, salesadmin@thaiplaspac.com


พลาสติคและหีบห่อไทย

Full Description


บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย
ออกแบบ ผลิต ฉีด เป่า ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

68/46 หมู่ 8 เทียนทะเล 30 บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

68/46 Moo 8, Thianthale 30, Bangkhunthian-Chaithale Rd., Thakham, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2897-2250-1, 0-2897-2529-30

Fax

0-2897-2531, 0-2897-2426

%d bloggers like this: