พัชรออโตเมติคคอนโทรล

apcthailandnet@gmail.com


พัชรออโตเมติคคอนโทรล

Full Description


บจก. พัชรออโตเมติคคอนโทรล
จำหน่ายเชื้อเพลิงก๊าช และก๊าชชีวภาพ ชนิดเชื้อเพลิงแข็ง ผลิตและติดตั้งกับหม้อน้ำ เตา ห้องอบแห้งที่อยู่ (ภาษาไทย)

32 ป่าชาม ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง

Address (English)

32 Phacham Rd., Huawiang, Mueang, Lampang

Zip code

52000

Tel.

0-5421-8592, 0-5431-5380

Fax

0-5422-3152

%d bloggers like this: