พิทนี่ย์ โบว (ประเทศไทย)


พิทนี่ย์ โบว (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. พิทนี่ย์ โบว (ประเทศไทย)
จำหน่ายเครื่องสำนักงานอัตโนมัติ เช่น เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องพับและบรรจุเอกสารใส่ซองอัตโนมัติที่อยู่ (ภาษาไทย)

719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 19 พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

719 KPN Tower, 19th Fl., Rama IX Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2717-0220, 0-2717-0588

Fax

0-2717-0766

%d bloggers like this: