พิบูลย์วิทย์


พิบูลย์วิทย์

Full Description


บจก. พิบูลย์วิทย์
รับเหมา ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า น้ำประปาที่อยู่ (ภาษาไทย)

28/9-10 หมู่ 6 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

28/9-10 Moo 6, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2899-5353-5

Fax

0-2899-5356

%d bloggers like this: