พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

info@pdgenesis.com


พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง
วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุด้านมลพิษ ก่อสร้างและติดตั้งระบบ ให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และอากาศเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/11 หมู่ 3 ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี

Address (English)

1/11 Moo 3, Lumlukka Rd., Latsawai, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2791-0111, 0-2119-2068-9

Fax

0-2791-0100-3, 0-2199-2070

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: