พีเพิล อีแอลอี. แอพไพลแอนซ์ (ประเทศไทย)

peoplethailand@126.com


พีเพิล อีแอลอี. แอพไพลแอนซ์ (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. พีเพิล อีแอลอี. แอพไพลแอนซ์ (ประเทศไทย)
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แรงดันสูง-ต่ำ แบตเตอรี่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

40/879 6 ก ประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี

Address (English)

40/879 6 Kor, Prachanivet 3 Rd., Thasai, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2589-1208, 0-2591-1871

Fax

0-2954-0280, 0-2591-1981

%d bloggers like this: