พีแอลที อิมเม็กซ์

sales@pltimex.com


พีแอลที อิมเม็กซ์

Full Description


บจก. พีแอลที อิมเม็กซ์
จำหน่ายไม้พื้นสำเร็จรูป ไม้แปรรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

509, 511 ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

509, 511 Lazalle Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2749-0719, 0-2744-6237-9

Fax

0-2749-0718