พี.ทู.พี ซัพพลาย

p2psupply@hotmail.com


พี.ทู.พี ซัพพลาย

Full Description


หจก. พี.ทู.พี ซัพพลาย

  • ผลิตเครื่องสำอาง
  • บริการผลิตและจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก
  • ผลิตและจำหน่ายกล่องลูกฟูก
  • บริการจัดพิมพ์ฉลากสินค้า


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

73 67 เฉลิมพระเกียยรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.

Address (English)

73 67, Chalermprakiat R.9 Rd., Praves, Prawet, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2726-2791

Fax

0-2726-2792