พี.วี.เอส. เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง

pvssales@truemail.co.th


พี.วี.เอส. เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. พี.วี.เอส. เทรดดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง
จำหน่ายปั๊ม, วาล์ว (Drive Pump, Compact Ball Valve, Gauge Valve)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

130/39-40 หมู่ 12 รามอินทรา 40 รามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

130/39-40 Moo 12, Ramintra 40, Ramintra Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2944-6810-7, 0-2944-6819

Fax

0-2944-6820

%d bloggers like this: