พี.เจ. ซัลเลต กรุ๊ป

sale@pjsullat-group.com


พี.เจ. ซัลเลต กรุ๊ป

Full Description


บจก. พี.เจ. ซัลเลต กรุ๊ป
ผลิตเครื่องทำลมแห้งแบบใช้น้ำยา เครื่องทำลมแห้งแบบใช้สารดูดความชื้น ชุดกรองลม ไส้กรองลมที่อยู่ (ภาษาไทย)

11/10 สุวรรณพฤกษ์ 11 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

11/10 Suwanapreak 11, Ramkhamhaeng Rd., Saphansoong, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2373-9097

Fax

0-2373-9098