พี.เอส. เอนวิเทค

envitek@hotmail.com


พี.เอส. เอนวิเทค

Full Description


บจก. พี.เอส. เอนวิเทค
จำหน่าย ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ประปา ไฟฟ้า วิเคราะห์น้ำ รับเหมาติดตั้งระบบที่อยู่ (ภาษาไทย)

96/1 เอกชัย 88 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

96/1 Ekkachai 88, Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2416-3505

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: