พี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนท์

pse@pmc-safety.com


พี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนท์

Full Description


บจก. พี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนท์

  • จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
  • จำหน่ายป้ายและสัญญาณทางออกไฟฉุกเฉิน
  • จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย และชุดนิรภัย


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/9 พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

39/9 Rama III Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2683-1920

Fax

0-2683-1921-7