ฟรอนเทค


ฟรอนเทค

Full Description


บจก. ฟรอนเทค
จำหน่ายเครื่องลิฟต์โดยสาร รางลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

406 มหาจักร แขวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

406 Mahachak Rd., Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2221-3329, 0-2224-6827

Fax

0-2224-6828