ฟรีดอม


ฟรีดอม

Full Description


บจก. ฟรีดอม
จำหน่ายอุปกรณ์และระบบบาร์โค้ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

15 สมเด็จเจ้าพระยา 14 สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

15 Somdetchaophraya 14 Somdetchaophraya Rd., Somdetchaophraya, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2437-0231-4

Fax

0-2437-0233

%d bloggers like this: