ฟลูอิดเทอร์ม

sale@fluidtherm.net


ฟลูอิดเทอร์ม

Full Description


บจก. ฟลูอิดเทอร์ม
จำหน่าย ติดตั้ง และบริการอุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

123 ลาดพร้าว 80 แยก 26 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

123 Ladphrao 80 Yak 26, Ladphrao Rd., Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2718-5272-3

Fax

0-2718-5454