ฟาเท็ค เวิร์คส์

info@fatek.co.th


ฟาเท็ค เวิร์คส์

Full Description


บจก. ฟาเท็ค เวิร์คส์
ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปหรือ Sandwich Panel โดยใช้เครื่องจักร Press Machine ในระบบคลิปล็อกที่อยู่ (ภาษาไทย)

72 หมู่ 19 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี

Address (English)

72 Moo 19, Lamlukka, Lamlukka, Pathumthani

Zip code

12150

Tel.

0-2150-7806

Fax

0-2150-7896

%d bloggers like this: