ฟ้าใส กรุ๊ป แอนด์ บิซซิเนส

farsai_gab@hotmail.com


ฟ้าใส กรุ๊ป แอนด์ บิซซิเนส

Full Description


บจก. ฟ้าใส กรุ๊ป แอนด์ บิซซิเนส
บริการรับ-ส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ของผู้ว่าจ้าง ทั่วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลที่อยู่ (ภาษาไทย)

89/393 หมู่ 4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม.

Address (English)

89/393 Moo 4, Khlong Tanon, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2191-5179

Fax

0-2191-5250

%d bloggers like this: