ภูมิพัฒน์

poomipat@ji-net.com


ภูมิพัฒน์

Full Description


บจก. ภูมิพัฒน์
ผลิตแผงโซลาร์พลังงานจากแสงอาทิตย์ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

3/115 วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

3/115 Watcharaphol Rd., Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2945-5114-9, 0-2519-9114

Fax

0-2945-4748, 0-2519-0290

%d bloggers like this: