มานิต แอนด์ ทูล

mnt@bkk.a-net.net.th


มานิต แอนด์ ทูล

Full Description


บจก. มานิต แอนด์ ทูล
จำหน่ายและนำเข้าเครื่องชั่งละเอียดและเครื่องชั่งอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

17 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.

Address (English)

17 Somdetphrachaokrungthonburi Rd., Bangyiruea, Thonburi, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2440-1960, 0-2440-1957

Fax

0-2437-4463

%d bloggers like this: