มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย


มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย

Full Description


บจก. มาสเตอร์แพ็ค-เอเซีย
จำหน่ายปะเก็น และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

135/18 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 8 นาทอง รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

135/18 Nathong, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2689-5393-6

Fax

0-2689-5397-8

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: