มินิ ลิฟท์

minilift@truemail.co.th


มินิ ลิฟท์

Full Description


บจก. มินิ ลิฟท์
ผลิตและติดตั้งลิฟต์เล็กสำหรับส่งของ พร้อมบริการซ่อม ตรวจเช็กลิฟต์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

177 สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

177 Satri Witthaya 2 Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2935-9426-7

Fax

0-2935-9156