มินีแบ ไทย


มินีแบ ไทย

Full Description


บจก. มินีแบ ไทย
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด มอเตอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 19 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

55 Wave Place Bldg., 19th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2253-4897

Fax

0-2253-4537, 0-2522-2875

มินีแบ ไทย


มินีแบ ไทย

Full Description


บจก. มินีแบ ไทย
ผลิตตลับลูกปืนและมอเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่ (ภาษาไทย)

55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 19 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

55 Wave Place Bldg., 19th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2253-4897

Fax

0-2253-4537, 0-2522-2875

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: