มิยาไทยเทรดดิ้ง


มิยาไทยเทรดดิ้ง

Full Description


บจก. มิยาไทยเทรดดิ้ง
จำหน่ายสายเชื่อมที่อยู่ (ภาษาไทย)

159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 26 สุขุมวิท 21 สุขุมวิท แขวง เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

159 Serm-Mit Tower, 26th Fl., Sukhumvit 21, Sukhumvit Rd., Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2261-7490

Fax

0-2261-7491

%d bloggers like this: