มีนา ซัพพลาย

menasupply@hotmail.com


มีนา ซัพพลาย

Full Description


หจก. มีนา ซัพพลาย
จำหน่ายเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุเพื่ออุตสาหกรรม สารเคมี เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

190/11 หมู่ 3 สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.

Address (English)

190/11 Moo 3, Suansiam Rd., Kannayao, Khannayao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-3521-8138

Fax

0-3521-8138

%d bloggers like this: