ยามาบิชิ อิเล็คทริค

sales@yamabishi.com


ยามาบิชิ อิเล็คทริค

Full Description


บจก. ยามาบิชิ อิเล็คทริค
ผลิตและจำหน่ายพัดลมและมอเตอร์หินเจียที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/1 หมู่ 1 บางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี

Address (English)

72/1 Moo 1, Bangkruai Rd., Bangkruai, Bangkruai, Nonthaburi

Zip code

11130

Tel.

0-2879-3699

Fax

0-2879-4200

ยามาบิชิ อิเล็คทริค

sales@yamabishi.com


ยามาบิชิ อิเล็คทริค

Full Description


บจก. ยามาบิชิ อิเล็คทริค
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์และมอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

72/1 หมู่ 1 บางกรวย ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี

Address (English)

72/1 Moo 1, Bangkruai Rd., Bangkruai, Bangkruai, Nonthaburi

Zip code

11130

Tel.

0-2879-3699

Fax

0-2879-4200

%d bloggers like this: