ยาเวห์ โซลูชั่น

yaweh@samart.co.th


ยาเวห์ โซลูชั่น

Full Description


บจก. ยาเวห์ โซลูชั่น

 • จำหน่ายและติดตั้งกระดาษปิดฝาผนัง, ม่าน, มู่ลี่, พรม
 • จำหน่ายเครื่องทำลายเอกสารและเครื่องอัดเศษวัสดุเหลือใช้
 • จำหน่ายนาฬิกาตอกบัตรพนักงาน, ตอกเอกสาร, รถเข้า-ออก, นาฬิกายามและเครื่องรูดบัตรพนักงาน
 • จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 • จำหน่ายเครื่องเก็บเงินกับทุกธุรกิจ และ Point of Sale (Back & Front Office)
 • จำหน่ายและวางระบบบาร์โค้ด, ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ (เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่าน)
 • จำหน่าย ออกแบบและพิมพ์สติกเกอร์
 • จำหน่ายเครื่องพิมพ์บัตร, อุปกรณ์ทำบัตรพลาสติกและวัสดุสิ้นเปลือง
 • จำหน่ายเครื่องฟอกอากาศในยานยนต์, บ้านพัก, โรงงาน, อาคารสำนักงาน
 • จำหน่ายระบบที่จอดรถอัตโนมัติ, ไม้กั้นรถและระบบจัดเก็บเงินบนคอมพิวเตอร์
 • จำหน่ายซอฟต์แวร์และพัฒนาโปรแกรมเฉพาะงาน
 • จำหน่ายและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด, ระบบและอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย-กันขโมย
 • ที่ปรึกษากฎหมาย รับว่าความคดีแพ่งและอาญาทั่วราชอาณาจักร


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/111 พระราม 9 (43) เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

48/111 43, Seri 4 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2300-4266-9, 0-2300-4404

Fax

0-2300-4410

%d bloggers like this: