ยูทีจี อุตสาหกรรม


ยูทีจี อุตสาหกรรม

Full Description


บจก. ยูทีจี อุตสาหกรรม
รับฉีดงานพลาสติกและพ่นสี ชิ้นส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือที่อยู่ (ภาษาไทย)

27/17 หมู่ 4 ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี

Address (English)

27/17 Moo 4, Samkhok, Samkhok, Pathumthani

Zip code

12160

Tel.

0-2593-3996

Fax

0-2581-1137