ยูเนียน โมเดอร์นพลาส

umplas@yahoo.com


ยูเนียน โมเดอร์นพลาส

Full Description


หจก. ยูเนียน โมเดอร์นพลาส
รับฉีดผลิตภัณฑ์พลาสติกและออกแบบแม่พิมพ์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

177 หมู่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Address (English)

177 Moo 1, Khaerai, Krathumbaen, Samutsakhon

Zip code

74110

Tel.

0-2814-9978-80

Fax

0-2814-9978

%d bloggers like this: