ยูเอฟโอ

pipat@ufo.co.th


ยูเอฟโอ

Full Description


บจก. ยูเอฟโอ
จำหน่ายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ดที่อยู่ (ภาษาไทย)

57 รร.พงษ์เวชอนุสรณ์ สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

57 Pongvejanuson, Sukhumvit 64 Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2311-7207-10

Fax

0-2331-9097

%d bloggers like this: