ริม โพลีเมอร์ อินดัสตรี้

vpairin@ksc.th.com


ริม โพลีเมอร์ อินดัสตรี้

Full Description


บจก. ริม โพลีเมอร์ อินดัสตรี้
จำหน่ายฉนวนป้องกันความร้อน ความเย็นที่อยู่ (ภาษาไทย)

240/10 อโยธยา ทาวเวอร์ ชั้น 12 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

240/10 Ratchadaphisek Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2274-1698-9, 0-2692-5192

Fax

0-2274-1700

%d bloggers like this: