รุ่งโรจน์ ยูนิเทรด

rungrojunitrade@hotmail.com


รุ่งโรจน์ ยูนิเทรด

Full Description


บจก. รุ่งโรจน์ ยูนิเทรด
ผลิต จำหน่าย พิมพ์ และออกแบบถุงพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

2091/14 เจริญกรุง 81 เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

2091/14 Charoenkrung 81, Charoenkrung Rd., Watphrayakrai, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2289-0505, 0-2289-2662, 0-2289-0597

Fax

0-2289-0597

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: