รูท มีเดีย

route.center@gmail.com


รูท มีเดีย

Full Description


บจก. รูท มีเดีย
ออกแบบกราฟฟิก บริการสื่อโฆษณา ติดสติกเกอร์รถที่อยู่ (ภาษาไทย)

935/128 หมู่บ้านพิมพ์ทอง ลาดพร้าว 101 ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

935/128 Ladphrao 101, Ladphrao Rd., Khlong Chaokhun Sing, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2736-9729

Fax

0-2736-9728

%d bloggers like this: