ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า

apcthailandnet@gmail.com


ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า

Full Description


บจก. ลวดเชื่อมไทยฮันซ่า
จำหน่ายลวดเชื่อมไฟฟ้าสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

386/2 หมู่ 1 บีไทย ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ

Address (English)

386/2 Moo 1, Beethai, Bangpu-Mai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2323-0022

Fax

0-2323-9832

%d bloggers like this: