ลีโอ แพ็ค

leopack@maildozy.com


ลีโอ แพ็ค

Full Description


บจก. ลีโอ แพ็ค
ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกที่อยู่ (ภาษาไทย)

17/649 หมู่ 7 บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

Address (English)

17/649 Moo 7, Bangkhunthian-Chaithale Rd., Thakham, Bangkhunthian, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2897-3387, 0-2897-3146-8

Fax

0-2897-3149

%d bloggers like this: