ลุฟท์เทค


ลุฟท์เทค

Full Description


บจก. ลุฟท์เทค
ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

1800/19 สุขุมวิท 54/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

1800/19 Sukhumvit 54/1, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2331-5407-8, 0-2331-6986

Fax

0-2742-9660

Category (หมวดหมู่)

ลุฟท์เทค


ลุฟท์เทค

Full Description


บจก. ลุฟท์เทค
ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1800/19 สุขุมวิท 54/1 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

1800/19 Sukhumvit 54/1, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2331-5407-8, 0-2331-6986

Fax

0-2742-9660

%d bloggers like this: