วญาดา

wayada2002@yahoo.com


วญาดา

Full Description


บจก. วญาดา
จำหน่ายรอก เครน อุปกรณ์ช่วยยก งานกลึงโลหะ อะไหล่เครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

363 เพชรเกษม 76 เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม.

Address (English)

363 Phetchakasem 76, Phetchakasem Rd., Bangkhae-Nua, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2455-1833, 0-2804-4780

Fax

0-2804-2600

%d bloggers like this: