วรวุฒิแมชชินเนอรี่


วรวุฒิแมชชินเนอรี่

Full Description


หจก. วรวุฒิแมชชินเนอรี่
ออกแบบ ติดตั้ง และบริการลิฟต์บรรทุกสินค้า ลิฟต์บรรทุกอาหารและอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

212 พัฒนาการ 50 พัฒนาการ แขวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

212 Phatthanakan 50, Phatthanakan Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2720-4190-1

Fax

0-2720-4192

วรวุฒิแมชชินเนอรี่


วรวุฒิแมชชินเนอรี่

Full Description


หจก. วรวุฒิแมชชินเนอรี่
จำหน่าย ติดตั้ง รอก และเครนไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

212 พัฒนาการ 50 พัฒนาการ แขวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

212 Phatthanakan 50, Phatthanakan Rd., Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2720-4190-1

Fax

0-2720-4192