วอเทค

watech@mweb.com


วอเทค

Full Description


บจก. วอเทค
จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

6/10 หมู่ 4 บริสุทธิ์พงศ์ บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

6/10 Moo 4, Bangkruai-Sainoi Rd., Bangbuathong, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2927-6145-51

Fax

0-2925-8989

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: