วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

winwin_engineering@hotmail.com


วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

Full Description


บจก. วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย
จำหน่ายสารเคมีในระบบบำบัดน้ำ-น้ำดี-น้ำเสีย-น้ำประปา-สระว่ายน้ำที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/231 คลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

50/231 Khlonglumjeak Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2508-1452-3

Fax

0-2508-1453

Category (หมวดหมู่)

วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

winwin_engineering@hotmail.com


วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย

Full Description


บจก. วิน วิน เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย
จำหน่ายเครื่องมือวัดควบคุมคุณภาพน้ำ เครื่องวัดความกระด้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/231 คลองลำเจียก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

50/231 Khlonglumjeak Rd., Khlong Kum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2508-1452-3

Fax

0-2508-1453

%d bloggers like this: