วีนิค

vinic@asiaaccess.net.th


วีนิค

Full Description


บจก. วีนิค
ผลิตไฟส่องนอกตัวอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

269 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

Address (English)

269 Latkrabang Industrial Estate, Chalongkrung Rd., Lamplatiew, Latkrabang, Bangkok

Zip code

10520

Tel.

0-2326-0926-7, 0-2326-1221-4, 0-2739-4832-7

Fax

0-2326-0925, 0-2739-4919

%d bloggers like this: