วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

info@viravan.co.th


วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

Full Description


บจก. วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
นำเข้า ผลิตและจำหน่ายเครื่องตรวจจับโลหะปลอมปน พร้อมระบบคัดแยกที่อยู่ (ภาษาไทย)

2207 อาคารวีรวรรณ เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

2207 Viravan Bldg., Charoenkrung Rd., Watphrayakrai, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2688-1690-2, 0-2289-1121-5

Fax

0-2688-2694, 0-2291-0029

วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

info@viravan.co.th


วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

Full Description


บจก. วีรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
จำหน่ายเคมีภัณฑ์สารป้องกันตะกรันในหม้อต้มน้ำตาล, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, สารช่วยตกตะกอนที่อยู่ (ภาษาไทย)

2207 อาคารวีรวรรณ เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

2207 Viravan Bldg., Charoenkrung Rd., Watphrayakrai, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2688-1690-2, 0-2289-1121-5

Fax

0-2688-2694, 0-2291-0029

Category (หมวดหมู่)

%d bloggers like this: