วุฒิไกร เอ็นจิเนียริ่ง

wuthigrai2004@yahoo.com


วุฒิไกร เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. วุฒิไกร เอ็นจิเนียริ่ง
ผลิตงานแม่พิมพ์ งานปั๊ม กลึงโลหะ งานพลาสติก อุปกรณ์น็อกดาวน์เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

180-180/1 หมู่ 1 ริมทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

Address (English)

180-180/1 Moo 1, Samrong-Tai, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2384-0843, 0-2384-7121, 0-2757-9984-7

Fax

0-2757-9988

วุฒิไกร เอ็นจิเนียริ่ง

wuthigrai2004@yahoo.com


วุฒิไกร เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


บจก. วุฒิไกร เอ็นจิเนียริ่ง
ผลิตอุปกรณ์น็อกดาวน์เฟอร์นิเจอร์ งานแม่พิมพ์ งานปั๊ม กลึงโลหะ งานพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

180-180/1 หมู่ 1 ริมทางรถไฟสายเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

Address (English)

180-180/1 Moo 1, Samrong-Tai, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2384-0843, 0-2384-7121, 0-2757-9984-7

Fax

0-2757-9988

%d bloggers like this: