ศรีรุ่งเรืองการปัก

apcthailandnet@gmail.com


ศรีรุ่งเรืองการปัก

Full Description


บจก. ศรีรุ่งเรืองการปัก
รับปักลวดลายด้วยเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ เช่น รองเท้า, เสื้อผ้าและวัตถุดิบอื่นๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

1053-1057 หมู่ 3 รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง ปทุมธานี

Address (English)

1053-1057 Moo 3, Rangsit-Pathumthani Rd., Bangphun, Mueang, Pathumthani

Zip code

12000

Tel.

0-2959-5498-9, 0-2959-5386

Fax

0-2959-5385

%d bloggers like this: