ศรี 9 ซัพพลายส์

sri9supples@yahoo.co.th


ศรี 9 ซัพพลายส์

Full Description


หจก. ศรี 9 ซัพพลายส์
ออกแบบ ซ่อม สร้างเครื่องมือเครื่องจักร และงานกลึง กัด ไส เจาะ เชื่อม และรับงานสั่งทำทุกชนิดที่อยู่ (ภาษาไทย)

168/129 หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

168/129 Moo 1, Phimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2927-8847, 0-2963-9556

Fax

0-2963-9556

ศรี 9 ซัพพลายส์

sri9supples@yahoo.co.th


ศรี 9 ซัพพลายส์

Full Description


หจก. ศรี 9 ซัพพลายส์
ผลิต ออกแบบ จำหน่ายเครื่องดัดเหล็กทำเฟอร์นิเจอร์ บริการดัดเหล็ก และรับทำเฟอร์นิเจอร์ตามสั่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

168/129 หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

168/129 Moo 1, Phimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2927-8847, 0-2963-9556

Fax

0-2963-9556

ศรี 9 ซัพพลายส์

sri9supples@yahoo.co.th


ศรี 9 ซัพพลายส์

Full Description


หจก. ศรี 9 ซัพพลายส์
บริการรับสั่งทำ ชิ้นส่วนเครื่องจักร จำหน่ายและรับซ่อมตู้ควบคุม ออกแบบ ซ่อม สร้างเครื่องมือเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

168/129 หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง นนทบุรี

Address (English)

168/129 Moo 1, Phimonrat, Bangbuathong, Nonthaburi

Zip code

11110

Tel.

0-2927-8847, 0-2963-9556

Fax

0-2963-9556

%d bloggers like this: