ศาลายาอุตสาหกรรม

salaya01@hotmail.com


ศาลายาอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. ศาลายาอุตสาหกรรม
ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และรับจ้างฉีดพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

20/6 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม

Address (English)

20/6 Moo 5, Khlongyong, Phutthamonthon, Nakhonpathom

Zip code

73170

Tel.

0-2449-7056-8

Fax

0-2449-7272

ศาลายาอุตสาหกรรม

salaya01@hotmail.com


ศาลายาอุตสาหกรรม

Full Description


บจก. ศาลายาอุตสาหกรรม
ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และรับจ้างฉีดพลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

20/6 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม

Address (English)

20/6 Moo 5, Khlongyong, Phutthamonthon, Nakhonpathom

Zip code

73170

Tel.

0-2449-7056-8

Fax

0-2449-7272

%d bloggers like this: