ศิรายุทธ

sales@sirayooth.com


ศิรายุทธ

Full Description


บจก. ศิรายุทธ
จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมแช่แข็ง โรงน้ำแข็ง เครื่องจักร สำหรับโรงงานผลิตอาหารที่อยู่ (ภาษาไทย)

32/141 หมู่ 8 นวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

32/141 Moo 8, Nuanchan Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2946-2040-5

Fax

0-2946-2051

%d bloggers like this: