ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)

lab@lpnmrc.com


ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)

Full Description


บจก. ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย)
บริการตรวจวัด ทดสอบทางโลหะวิทยา พร้อมให้คำปรึกษาที่อยู่ (ภาษาไทย)

299 หมู่ 2 สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

Address (English)

299 Moo 2, Suksawat Rd., Naikhlongbangplakot, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2815-4118-20

Fax

0-2815-4120

%d bloggers like this: